Holmen har köpt en Plantma X!

Holmen Skog har beställt en Plantma X för leverans i maj 2022 och vi tackar för förtroendet! Från Holmen Skog:Holmen satsar på maskin för samtidig markberedning och plantering | Holmen Skog Som första svenska skogsbolag väljer Holmen att satsa på Plantma X, en maskin som kontinuerligt markbereder och planterar samtidigt, och skapar därmed en tightare återväxtkedja i skogen. – Det här är ett sätt för oss att bidra till utveckling av skogsvården och skapa effektiva Read more…