Grangärde Konsult och Innovation AB med säte i Grangärde har den 9/1 2023 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Alftaprodukter AB och därmed även det helägda dotterbolaget MidiFlex AB.

Alftaprodukter är en ledande leverantör av lösningar inom mobil hydraulik och är certifierade enligt FR2000, Certified Excellence partner till Bosch Rexroth och Mobile Technology Center till Parker. Företaget har sedan 1993 varit en pålitlig partner för reservdelar till skogsmaskiner och genom åren byggt upp en stor kompetens inom konstruktion och styrning av mobil hydraulik. www.alftaprodukter.se

Grangärde Konsult och Innovation AB är moderbolag i en koncern med bakgrund i konstruktion och tillverkning samt internationell etablering av försäljning och service av utrustning för det moderna skogsbruket. Sedan 2018 är fokuset för verksamheten mekaniserad plantering av skogsplantor genom bolaget Plantma AB som nu blir ett systerbolag till Alftaprodukter och MidiFlex.
www.plantmaforestry.com

Alftaprodukter har varit med sedan starten av Plantma-projektet som aktiv delägare och har, förutom att leverera markberedaren MidiFlex, även utvecklat styrsystemet och tagit fram lösningar inom el, hydraulik och pneumatik för konceptet.

Efter framgångsrika utvecklingsår med prototypmaskinen Plantma X har Alftaprodukter under 2022 monterat den första serien av produktionsversionen PlantMax X2 i sina utbyggda lokaler i Alfta.

I och med förvärvet stärks detta samarbete ytterligare och under 2023 inleds arbetet med att skala upp produktionen av PlantMax och MidiFlex för att möta den stora efterfrågan på planteringsmaskiner som finns från stora delar av världen.

Alftaprodukter kommer att drivas på samma sätt som idag och förvärvet förändrar ingenting för befintliga kunder och leverantörer inom företagets olika verksamhetsområden.

Tidigare ägare och ledning kommer att jobba kvar och fortsätta bidra till den dagliga verksamheten med sin unika kompetens och sitt stora engagemang för såväl medarbetare som kunder.

”Det är mycket glädjande att idag välkomna Alftaprodukter till koncernen. Ett stabilt och välskött företag med fantastisk personal med gedigen kompetens och stort engagemang som vi jobbat tätt tillsammans med de senaste åren. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla vårt samarbete i framtiden och jobba tillsammans för att leverera svenska planteringsmaskiner till alla delar av världen” säger Stig Linderholm, Grangärde Konsult och Innovation AB.

Säljarna Stefan Carlsson och Stefan Hedlund framhåller att det känns bra att hitta en köpare som arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har lång erfarenhet i branschen. Vi är stolta över det vi byggt upp och ser fram emot att se företaget fortsätta växa och utvecklas i en positiv riktning.

Stefan Carlsson, VD Alftaprodukter
+46(0)271 754 113
stefan.carlsson@alftaprodukter.se

Stig Linderholm, Styrelseordförande Grangärde Konsult och Innovation AB
+46 (0)70 220 58 03
stig.linderholm@gkiab.com

Categories: News

[juicer name="plantma-forestry"]