Plantma X är en maskin utvecklad av Plantma AB, specialiserad för mekaniserad plantering av plantor under svenska förhållanden.

Fördelar med konceptet:

  • Maskinen utför flera operationer på samma gång, markbereder, trycker till tiltan och sätter en planta.
  • Under optimala förhållanden kan maskinen sätta över 40 plantor i minuten.
  • Det rymliga plantmagasinet och en extra dieseltank ger hög utnyttjandegrad utan avbrott.
  • Maskinen samlar in och sparar data under arbetets gång.

Utvecklingen av Plantma X startade 2018 och de första fälttesterna genomfördes i slutet av 2019. När vintern kom tog vi maskinen till verkstaden och gjorde några mindre ändringar inför säsongen 2020. Innan vi skickade den till skogen i april 2020 gjorde vi ett kapacitetstest under perfekta förhållanden, platt mark, sandjord, inga stenar och inga hinder. Resultatet visar att maskinen under perfekta förhållanden har förmåga att plantera 2800 plantor per timme!

Under 2020 testades maskinen av Sveaskog och SCA under olika förhållanden, typer av mark, olika plantor etc. Försöken var inte bara viktiga för oss för att lära oss mer om de olika förhållandena som maskinen skulle arbeta med, utan också för att testa maskinens komponenter för hållbarhet, funktionalitet etc.

Plantma X visade sig vara en pålitlig maskin och hösten 2020 planterade maskinen sin miljonte planta.

När vi får mer och mer kunskap om de miljöer som maskinen arbetar i och även skogsföretagens behov, får vi också fler idéer för framtida utveckling. Vi tittar för närvarande på:

  • Kommunikation med markberedaren för att undvika olämpliga planteringspunkter (humus)
  • Bildanalys av planteringspunkten för att undvika olämpliga planteringspunkter (humus)
  • Insamling av olika typer av data från planteringen och integrering av datan i befintliga system
  • Automatisering av planthanteringen från kartong/kassett till planteringsarmen
  • Anpassning av utrustningen till andra bärare
  • Tillsättning av gödning/arginin/vatten etc

Teknisk data

Basmaskin        Eco Log 574E
Motor                Volvo Penta 210kW
Växellåda          ECO19
Kranpump         180 ccm
Hjul                    8st 710/45×26,5
Markberedare MidiFlex
Kran                   Effer 100 2S
Vikt                    ca 24,5 ton, jämnt fördelat mellan fram o bak
Bredd                 3,09
Längd                 11 m
Axelavstånd      5,7m
Höjd                   3,85
Plantor/timme      Varje arm kan göra ett planteringsförsök ungefär var tredje sekund
Plantmagasin   10,000-20,000 beroende på storlek på plantan

[juicer name="plantma-forestry"]