Operatören i skotarens hytt kör skotaren och ansvarar för att planera hur maskinen ska köras över marken som ska planteras. Samma operatör är också ansvarig för markberedaren och dess inställningar. Den bakre boggien trycker till marken och gör den redo för plantering.

Operatören i den bakre hytten, Planteringshytten, ansvarar för att mata plantor från kartonger/kassetter i plantmagasinet till de specialdesignade ”kopparna” som transporterar plantan till planteringsarmen. Denna operatör är också ansvarig för planteringsresultatet och kan vid behov kontrollera armarna i sidled, så armarna träffar rätt i förhållande till markberedningen. Den faktiska planteringscykeln utlöses av styrsystemet som håller reda på avståndet från föregående plantering och initierar en ny planteringscykel när det avstånd som ställs in i datorn uppnås.

Följande fyra steg ser till att plantorna planteras korrekt.

1 När det förinställda avståndet mellan planteringspunkterna uppnås, utlöser systemet en intern slinga som aktiverar planteringsarmen och armen accelererar nedåt.

2 En sensor i armens spets upptäcker när spetsen träffar marken och en utvärdering av planteringsförhållandena inleds i systemet för att se om markförhållandena är lämpliga för plantage, dvs inte för mjukt, inte en sten eller en stubbe etc.

3 Om utvärderingen är positiv initierar systemet en cykel som öppnar planteringsspetsen och låter växten falla ner i hålet i marken, gjord av den slutna spetsen. Tilltryckare kommer ner och in från sidan för att komprimera jorden runt plantans rötter. Därefter går armen upp till sin “dockningsposition” för att hämta upp en ny planta från “kopparna”. Den nya plantan faller ner genom armen till spetsen, redo att planteras när systemet initierar en ny cykel.

4 Om resultatet av utvärderingen är negativt (inte bra) går armen omedelbart upp och startar en ny cykel. Avståndet till de kommande planteringspunkterna beräknas om för att kompensera för omtaget, så antalet planterade plantor per sträcka kommer att vara samma som antalet som ställts in i datorn trots att avståndet mellan plantorna kan variera.

[juicer name="plantma-forestry"]