Tycker du att det börjar bli dags för mer mekaniserad plantering av skog i Sverige?

Det gör vi också. Därför har vi byggt en maskin vi kallar Plantma X, som just nu planterar i de svenska skogarna i samarbete med Sveaskog/Svenska skogsplantor, Holmen och SCA. Testerna påbörjades under senhösten 2019 och efter en lyckad säsong 2020 på Sveaskogs marker i Bergslagen och Södra Norrland och en avstickare till SCA i Sollefteå så är vi nu igång med en andra planteringssäsong där vi slipar på detaljer för att hitta så bra planteringspunkter som möjligt med hänsyn till snytbaggen, dvs undvika humus. Maskinen sätter plantor rakt och fint på rätt djup och det går att välja plantering i tilltryckt omvänd tilta eller i spåret beroende på vad som är lämpligast med hänsyn till markförhållanden. Nytt för i år är utökad kommunikation mellan markberedaren och planteringsarmarna för att undvika plantering på sträckor där det är avbrott i den kontinuerliga tiltan t.ex. pga stubbar eller stenar. Vi gör även ett test att undvika olämpliga punkter med hjälp av bildanalys av marken tillsammans med Skogforsk.

Maskinen är en konventionell skotare med ett markberedningsaggregat i midjan och längst bak på maskinen sitter två planteringsarmar. Mer info om maskinen finns här och följande video förklarar mer om hur den används:

För löpande uppdateringar, följ oss på Facebook och Instagram: @plantmaforestry

Get in Touch

Find us at the office

Grangärde

Send us an email

info@plantmaforestry.com